Mng giúp em câu 63,64 th ạ, em cảm ơn

Question

Mng giúp em câu 63,64 th ạ, em cảm ơn
mng-giup-em-cau-63-64-th-a-em-cam-on

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-11-07T21:34:25+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T21:35:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  63,\\
  {x^{m + 2}} – {x^m} = {x^m}.{x^2} – {x^m}\\
   = {x^m}\left( {{x^2} – 1} \right)\\
   = {x^m}.\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)\\
  64,\\
  {x^{m + 2}} – {x^2} = {x^2}.{x^m} – {x^2}\\
   = {x^2}\left( {{x^m} – 1} \right)\\
   = {x^2}.\left[ {\left( {{x^m} – {x^{m – 1}}} \right) + \left( {{x^{m – 1}} – {x^{m – 2}}} \right) + ….. + \left( {{x^2} – x} \right) + \left( {x – 1} \right)} \right]\\
   = {x^2}.\left[ {{x^{m – 1}}.\left( {x – 1} \right) + {x^{m – 2}}.\left( {x – 1} \right) + ….. + x\left( {x – 1} \right) + \left( {x – 1} \right)} \right]\\
   = {x^2}\left( {x – 1} \right)\left( {{x^{m – 1}} + {x^{m – 2}} + ….. + x + 1} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )