mng giúp em câu 63,64 th ạ, em cảm ơn

Question

mng giúp em câu 63,64 th ạ, em cảm ơn
mng-giup-em-cau-63-64-th-a-em-cam-on

0
Khải Quang 1 year 2020-11-07T21:39:39+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )