Mn so sánh 2 luỹ thừa này nha

Question

Mn so sánh 2 luỹ thừa này nha
mn-so-sanh-2-luy-thua-nay-nha

in progress 0
Gerda 2 years 2020-11-14T02:49:42+00:00 1 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T02:51:16+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `199^{20} < 200^{20}`

  Có : `200^{20} = (2^3 . 5^2)^{20} = 2^{60} . 5^{40}`

  `2003^{15} > 2000^{15}`

  Có : `2000^{15} = (2^4 . 5^3)^{15} = 2^{60} . 5^{45}`

  Do `5^{45} > 5^{40}`

  `=> 2000^{15} > 200^{20}`

  `=> 199^{20} < 200^{20} < 2000^{15} < 2003^{15}`

  `=> 199^{20} < 2003^{15}`

  Giải thích các bước giải:

   

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )