Mn ơi làm jup e với nha mn

Question

Mn ơi làm jup e với nha mn
mn-oi-lam-jup-e-voi-nha-mn

in progress 0
Calantha 1 year 2020-10-22T02:45:46+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T02:46:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mn-oi-lam-jup-e-voi-nha-mn

  0
  2020-10-22T02:47:00+00:00

  8)

  `x/5 =y/2⇒(3x)/15=(2y)/4`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có:

  ` (3x)/15=(2y)/4=(3x-2y)/(15-4)=44/11=4`

  Suy ra:

  `(3x)/15=4 ⇒x=20`

  `(2y)/4=4 ⇒y=8`

  mn-oi-lam-jup-e-voi-nha-mn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )