mn ơi giúp mik vs ạ đề toán là 33+38+41+…+107

Question

mn ơi giúp mik vs ạ đề toán là 33+38+41+…+107

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-01T01:42:19+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T01:43:20+00:00

   số số hạng là :

  (107-33):5+1=15.8

   tổng số số hạng là :

  (107+33)nhân 15.8 :2=1.106

  vậy kết quả bằng 1.106 

  0
  2020-11-01T01:43:36+00:00

  Số số hạng của tổng trên là :

  `(107-33):5+1=15,8`

  Tổng của dãy trên là :

  `{(107+33)×15,8}/2=1,106`

  Xin hay nhất !

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )