Mn ơi giúp mik bài 6 gấp ak Ai lm nhanh và đúng mik sẽ cho là câu trả lời hay nhất nha

Question

Mn ơi giúp mik bài 6 gấp ak
Ai lm nhanh và đúng mik sẽ cho là câu trả lời hay nhất nha
mn-oi-giup-mik-bai-6-gap-ak-ai-lm-nhanh-va-dung-mik-se-cho-la-cau-tra-loi-hay-nhat-nha

0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-29T04:18:13+00:00 0 Answers 11 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )