Mn ơi giúp e vs ak Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 bài giúp e ak

Question

Mn ơi giúp e vs ak
Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 bài giúp e ak
mn-oi-giup-e-vs-ak-tim-gia-tri-nho-nhat-cua-2-bai-giup-e-ak

in progress 0
Verity 9 months 2020-11-02T08:38:39+00:00 1 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T08:40:22+00:00

  `a, x^2 + 8x = x^2 + 8x + 16 – 16 = (x + 4)^2 – 16 ≥ 16`

  Dấu `=` xảy ra `↔ x + 4 = 0 ↔ x = -4`

  Vậy GTNN là `16` `↔ x = -4` 

  `b, x^2 – 10x + 9 = x^2 – 10x + 25 – 16 = (x – 5)^2 -16 ≥ -16`

  Dấu `=` xảy ra `↔ x – 5 = 0 ↔ x = 5`

  Vậy GTNN là `-16` `↔ x = 5`

  `c, 4x^2 – 12x + 5 = 4x^2 – 12x + 9 – 4 = (2x – 3)^2 – 4 ≥ -4`

  Dấu `=` xảy ra `↔ 2x – 3 = 0 ↔ x = 3/2`

  Vậy GTNN là `-4 ↔ x = 3/2`

  `d, x^2 + x + 2 = x^2 + x + 1/4 + 7/4 = (x + 1/2)^2 + 7/4 ≥ 7/4`

  Dấu `=` xảy ra `↔ x + 1/2 = 0 ↔ x = -1/2`

  Vậy GTNN là `7/4 ↔ x = -1/2`

  `e, x^2 – 3x + 5 = x^2 – 3x + 9/4 + 11/4 = (x – 3/2)^2 + 11/4 ≥ 11/4`

  Dấu `=` xảy ra `↔ x – 3/2 = 0 ↔ x = 3/2`

  Vậy GTNN là `11/4 ↔ x = 3/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )