Mn ơi giải giúp mình bài này với ạ. Mình đang cần gấp

Question

Mn ơi giải giúp mình bài này với ạ. Mình đang cần gấp
mn-oi-giai-giup-minh-bai-nay-voi-a-minh-dang-can-gap

0
Huy Gia 1 year 2020-11-10T06:56:35+00:00 0 Answers 39 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )