Mn lm giúp mk câu 31 vs

Question

Mn lm giúp mk câu 31 vs
mn-lm-giup-mk-cau-31-vs

in progress 0
Diễm Kiều 9 months 2020-12-29T02:42:34+00:00 3 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-29T02:44:26+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $n_{H^+} = n_{HNO_3} + n_{HCl} = 0,5.0,4 + 0,125.0,4 =0,25(mol)$
  $n_{OH^-} = n_{NaOH} + 2n_{Ba(OH)_2} = 0,1.1+0,1.0,5.2 = 0,2(mol)$

  $H^+ + OH^- → H_2O$
  Ta có : $n_{H^+(pư)} = n_{OH^-} = 0,2(mol)$
  $⇒ n_{H^+(dư)} = 0,25 – 0,2= 0,05(mol)$

  Sau phản ứng, $V_{dd} = 400 + 100 = 500(ml) = 0,5(lít)$
  $⇒ [H^+] = \dfrac{0,05}{0,5} = 0,1M$

  $⇒ pH = -log([H^+]) = -log(0,1) = 1$

  Vậy, chọn đáp án A

   

  0
  2020-12-29T02:44:32+00:00

  \(\begin{array}{l}
  {H^ + }{\rm{]}} = \frac{{0,5.0,4 + 0,125.0,4}}{{0,5}} = 0,5\\
  {\rm{[}}O{H^ – }{\rm{]}} = \frac{{1.0,1 + 0,5.2.0,1}}{{0,5}} = 0,4
  \end{array}\)

  Ta có: [H+]>[OH-]

  Nên pH=-log(0,5-0,4)=1

  CHỌN A

   

  0
  2020-12-29T02:44:42+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo al2 so4 3 na2co3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )