Mn làm giúp mình câu 23 vs ạ.

Question

Mn làm giúp mình câu 23 vs ạ.
mn-lam-giup-minh-cau-23-vs-a

in progress 0
Ladonna 10 months 2021-04-27T07:36:05+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T07:37:57+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $\begin{array}{l}
  y = \left( {m – 1} \right)\sin x – m\cos x + \left( {m + 1} \right)x\\
   \Rightarrow y’ = \left( {m – 1} \right)\cos x + m\sin x + m + 1
  \end{array}$

  Như vậy:

  $\begin{array}{l}
  y’ = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {m – 1} \right)\cos x + m\sin x + m + 1 = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {m – 1} \right)\cos x + m\sin x =  – m – 1\left( 1 \right)
  \end{array}$

  Phương trình $(1)$ có nghiệm

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {m – 1} \right)^2} + {m^2} \ne 0\\
  {\left( { – m – 1} \right)^2} \le {\left( {m – 1} \right)^2} + {m^2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  2{m^2} – 2m + 1 \ne 0\\
  {m^2} – 4m \ge 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  2{\left( {m – \dfrac{1}{2}} \right)^2} + \dfrac{1}{2} \ne 0\left( {ld} \right)\\
  \left[ \begin{array}{l}
  m \ge 4\\
  m \le 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m \ge 4\\
  m \le 0
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Vậy $m \in \left( { – \infty ;0} \right] \cup \left[ {4; + \infty } \right)$ thỏa mãn đề.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )