Mn giúp mk lm bài 9 với cảm ơn ạ

Question

Mn giúp mk lm bài 9 với cảm ơn ạ
mn-giup-mk-lm-bai-9-voi-cam-on-a

in progress 0
Nem 8 tháng 2020-10-29T01:45:46+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  \sqrt x  = 8\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
   \Leftrightarrow x = {8^2}\\
   \Leftrightarrow x = 64\\
  b,\\
  3\sqrt x  = 12\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
   \Leftrightarrow \sqrt x  = 4\\
   \Leftrightarrow x = {4^2}\\
   \Leftrightarrow x = 16\\
  c,\\
  5\sqrt {2x}  = 30\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
   \Leftrightarrow \sqrt {2x}  = 6\\
   \Leftrightarrow 2x = {6^2}\\
   \Leftrightarrow 2x = 36\\
   \Leftrightarrow x = 18\\
  d,\\
  \sqrt x  < 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
   \Leftrightarrow 0 \le x < 9\\
  e,\\
  \sqrt x  \ge 5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
   \Leftrightarrow x \ge {5^2}\\
   \Leftrightarrow x \ge 25\\
  f,\\
  \sqrt {2x}  \le 6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
   \Leftrightarrow 2x \le {6^2}\\
   \Leftrightarrow 2x \le 36\\
   \Leftrightarrow 0 \le x \le 18
  \end{array}\)

Leave an answer