Mn giúp mk câu kia với ạk

Question

Mn giúp mk câu kia với ạk
mn-giup-mk-cau-kia-voi-ak

in progress 0
RI SƠ 10 months 2020-11-21T04:25:22+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T04:26:53+00:00

  Đáp án:

  \[\left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{4} + k\pi \\
  x = \dfrac{\pi }{3} + k\pi 
  \end{array} \right.\,\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right)\]

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \sin x.\cos y = \dfrac{1}{2}.\left[ {\sin \left( {x + y} \right) + \sin \left( {x – y} \right)} \right]\\
  2\sqrt 2 \sin \left( {x – \dfrac{\pi }{{12}}} \right).\cos x = 1\\
   \Leftrightarrow \sqrt 2 .\left[ {2\sin \left( {x – \dfrac{\pi }{{12}}} \right).\cos x} \right] = 1\\
   \Leftrightarrow \sqrt 2 .\left[ {\sin \left( {x – \dfrac{\pi }{{12}} + x} \right) + \sin \left( {x – \dfrac{\pi }{{12}} – x} \right)} \right] = 1\\
   \Leftrightarrow \sqrt 2 .\left[ {\sin \left( {2x – \dfrac{\pi }{{12}}} \right) + \sin \left( { – \dfrac{\pi }{{12}}} \right)} \right] = 1\\
   \Leftrightarrow \sin \left( {2x – \dfrac{\pi }{{12}}} \right) + \dfrac{{ – \sqrt 6  + \sqrt 2 }}{4} = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\\
   \Leftrightarrow \sin \left( {2x – \dfrac{\pi }{{12}}} \right) = \dfrac{{\sqrt 6  + \sqrt 2 }}{4}\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x – \dfrac{\pi }{{12}} = \dfrac{{5\pi }}{{12}} + k2\pi \\
  2x – \dfrac{\pi }{{12}} = \dfrac{{7\pi }}{{12}} + k2\pi 
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{4} + k\pi \\
  x = \dfrac{\pi }{3} + k\pi 
  \end{array} \right.\,\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )