Mn giúp mình bài 8 dc ko a

Question

Mn giúp mình bài 8 dc ko a
mn-giup-minh-bai-8-dc-ko-a

0
Ladonna 1 year 2020-11-27T09:05:54+00:00 0 Answers 31 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )