mn giúp mình bài 4 với nhé.mik đang cần gấp ai làm nhanh được thì mik vote 5 sao + CTLHN

Question

mn giúp mình bài 4 với nhé.mik đang cần gấp
ai làm nhanh được thì mik vote 5 sao + CTLHN
mn-giup-minh-bai-4-voi-nhe-mik-dang-can-gap-ai-lam-nhanh-duoc-thi-mik-vote-5-sao-ctlhn

0
Khải Quang 2 years 2020-11-26T17:24:47+00:00 0 Answers 29 views 0

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )