Mn giúp em ms ạ em đag cần gấp

Question

Mn giúp em ms ạ em đag cần gấp
mn-giup-em-ms-a-em-dag-can-gap

0
Khánh Gia 1 year 2020-10-31T15:38:32+00:00 0 Answers 17 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )