Mn giúp e với ạ, e cần gấp ạ, hôm nay nộp ạ.

Question

Mn giúp e với ạ, e cần gấp ạ, hôm nay nộp ạ.

0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-07T21:07:02+00:00 0 Answers 17 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )