Mn giải hộ mình bài này với ạ .

Question

Mn giải hộ mình bài này với ạ .
mn-giai-ho-minh-bai-nay-voi-a

0
Adela 8 tháng 2020-10-30T07:37:38+00:00 0 Answers 21 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )