mn cho mk hỏi là chiêc nón lá đc chia làm mấy phần?Nêu rõ các phần và cấu tạo của từng phần. Lưu Ý LÀ Không Phải Viết Văn mà Chỉ Là trả ời câu hỏi thô

Question

mn cho mk hỏi là chiêc nón lá đc chia làm mấy phần?Nêu rõ các phần và cấu tạo của từng phần.
Lưu Ý LÀ Không Phải Viết Văn mà Chỉ Là trả ời câu hỏi thôi

in progress 0
Minh Khuê 8 months 2021-06-26T08:48:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T08:49:27+00:00

  chia làm 2 phần : chóp nón, thân nón 

  chóp nón: đặt lá lên sườn nón rồi dùng dây cước & kim khâu để chằm nón thành hình chóp.

  thân nón:.Ở giữa nan thứ 3 và thứ 4 người thợ dùng chỉ đôi kết đối xứng 2 bên để buộc quai. Quai thường được làm từ nhung, lụa, the với nhiều màu sắc.

  0
  2021-06-26T08:49:36+00:00

  2 phần 

  khung nón và lá nón

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )