Mn cho mình hỏi với nha plssss Cho đoạn văn sau:

Question

Mn cho mình hỏi với nha plssss Cho đoạn văn sau: Thạch Sanh đang lim dim mắt đến Quận Công Câu hỏi: Xác định DT chỉ đơn vị trong đoạn trích sau Ai giúp mình với mai thi r

in progress 0
Hưng Khoa 2 months 2021-08-12T13:52:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T13:53:32+00:00

  1/ danh từ chỉ đơn vị: thạch sanh lim dim mắt đến quận công ;

  động từ : đang

  0
  2021-08-12T13:53:42+00:00

  Thạch Sanh/ đang lim dim ……

  DT/…..

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )