mn cho mik hỏi còn mấy phút nữa là mik đi hc r đề bài : cho đường thẳng xy. lấy điểm O thuộc xy . điểm A k thuộc xy và điểm B trên tia Ay ( điểm B khá

Question

mn cho mik hỏi còn mấy phút nữa là mik đi hc r
đề bài : cho đường thẳng xy. lấy điểm O thuộc xy . điểm A k thuộc xy và điểm B trên tia Ay ( điểm B khác điểm A )
a. kể tên các tia đối nhau, các tia trùng nhau
b. kể tên 2 tia k có điểm chung
c. Gọi M là điểm di động trên xy . xác định vị trí điểm M để cho tia Ot đi qua điểm M k cắt hai tia Ax,By.

0
Adela 1 year 2020-11-22T10:34:37+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )