Mn chỉ em bài 3 này thật chỉ tiết và đúng nhen

Question

Mn chỉ em bài 3 này thật chỉ tiết và đúng nhen
mn-chi-em-bai-3-nay-that-chi-tiet-va-dung-nhen

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-20T23:51:17+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-20T23:52:20+00:00

  Bạn tham khảo :

  Đặt $\dfrac{x}{4} = \dfrac{y}{7} = k$

  Suy ra :

  $x = 4k$

  $y = 7k$

  ⇒ $xy = 4k . 7k = 112$

  ⇒ $28 . k^2 = 112$

  ⇒ $k^2 =4$

  ⇒ $k^2 = 2^2 → k =± 2$

  Thay $k$ vào được : 

  $x = 4k = 4 .±2 =± 8$

  $y = 7k = 7.±2 = ±14$ 

  Thử lại :

  $\dfrac{x}{4} = \dfrac{y}{7}$

  ⇒ $\dfrac{±8}{4} = \dfrac{±14}{7}$
  ⇒ $±2 = ±2$ ( Hợp lý )

  Vậy $x = ±8$ ; $y = ±14$

   

  0
  2020-10-20T23:52:21+00:00

  +Ta có:x/4=y/7=>x.7=4.y=>x=4y/7

  +Mặt khác: x.y=112

  4y/7.y=112

  4/7.y^2=112

  y^2=112:4/7

  y^2=196

  =>+y=14=>x=4.14/7=56/7=8

      +y=-14=>x=4.(-14)/7=-56/7=-8

  Vậy (x,y) thuộc {(4;14)},(-4;-14)}

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )