Mình đang cần gấp, giúp mình vs pls

Question

Mình đang cần gấp, giúp mình vs pls
minh-dang-can-gap-giup-minh-vs-pls

in progress 0
Hải Đăng 10 months 2021-04-20T15:26:36+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T15:27:36+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Xét $\Delta PQR, \Delta HPQ$ có:
  Chung $\hat Q$

  $\widehat{PHQ}=\widehat{QPR}(=90^o)$

  $\to \Delta PQR\sim\Delta HQP(g.g)$

  $\to \dfrac{PR}{PH}=\dfrac{QR}{QP}$

  $\to PH=\dfrac{PR\cdot QP}{QR}$

  Vì $\Delta PQR$ vuông tại $P\to PR=\sqrt{QR^2-QP^2}=3$

  $\to PH=\dfrac{12}{5}$

  b.Xét $\Delta PHQ, \Delta PHR$ có:

  $\widehat{PHQ}=\widehat{PHR}(=90^o)$

  $\widehat{QPH}=90^o-\widehat{HPR}=\widehat{PRH}$

  $\to \Delta PHQ\sim\Delta RHP(g.g)$

  $\to \dfrac{PH}{RH}=\dfrac{HQ}{HP}$

  $\to HP^2=HR.HQ$

  c.Ta có $RD$ là phân giác $\widehat{PRQ}$

  $\to \dfrac{DQ}{DP}=\dfrac{RQ}{RP}=\dfrac54$

  $\to \dfrac{DQ}{DQ+DP}=\dfrac5{5+4}$

  $\to \dfrac{DQ}{PQ}=\dfrac59$

  $\to\dfrac{S_{RDQ}}{S_{PQR}}=\dfrac59$

  Mà $S_{PRQ}=\dfrac12PR.PQ=6$

  $\to S_{RDQ}=\dfrac{10}{3}$

  Ta có $HQ=\sqrt{PQ^2-PH^2}=\dfrac95\to HR=QR-HQ=\dfrac{16}{5}$

  $\to S_{DRH}=\dfrac{HR}{QR}S_{DQR}=\dfrac{16}{25}S_{DQR}=\dfrac{32}{15}$

  d.Xét $\Delta PHK, \Delta PQH$ có:

  chung $\hat P$

  $\widehat{PKH}=\widehat{PHQ}(=90^o)$

  $\to\Delta PKH\sim\Delta PHQ(g.g)$

  $\to \dfrac{PK}{PH}=\dfrac{PH}{PQ}$

  $\to PH^2=PK.PQ$

  Tương tự $PH^2=PI.PR$

  $\to PK.PQ=PI.PR$

  minh-dang-can-gap-giup-minh-vs-pls

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )