Mình đang cần gấp gấp gấp

Question

Mình đang cần gấp gấp gấp
minh-dang-can-gap-gap-gap

0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-27T04:07:46+00:00 0 Answers 17 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )