mình cần viết vài lời động viên cô giáo đi thi giáo viên dạy giỏi, mn giúp mình vs, đừng dài quá cũng đừn ngắn quá nhé cảm ơn mn

Question

mình cần viết vài lời động viên cô giáo đi thi giáo viên dạy giỏi, mn giúp mình vs, đừng dài quá cũng đừn ngắn quá nhé
cảm ơn mn

in progress 0
Tryphena 2 years 2021-06-15T17:02:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-15T17:04:02+00:00

   Cô đi thi giáo viên dạy giỏ tốt nhé cô! Em tin là cô có thể sẽ đạt được danh học giáo viên dạy giỏi. Cô đừng lo vì chúng em luôn ở bên cô. Chúng em sẽ tin rằng cô có thể làm được. Cô đừng tự ti mà hãy cố gắng lên. Cô còn có chúng em bên cạnh nên cô đừng lo nhé! Cô hãy cứ nghĩ đến chúng em, chúng em sẽ như tiếp thêm động lực cho cô. Cô hãy tin vào bản thân và luôn tự nhủ ” Mình sẽ làm được” cô nhé! Chúng em sẽ luôn ở bên cô, chúng em tin chắc cô sẽ đạt được giá viên dạy giỏi. Cô hãy cố gắng lên nhé!

  cáo BLINK.Olympia

  Hok tốt!

  0
  2021-06-15T17:04:44+00:00

  Cô đi thi giáo viên dạy giỏ tốt nhé cô! Em tin là cô có thể sẽ đạt được danh học giáo viên dạy giỏi. Cô đừng lo vì chúng em luôn ở bên cô. Chúng em sẽ tin rằng cô có thể làm được. Cô đừng tự ti mà hãy cố gắng lên. Cô còn có chúng em bên cạnh nên cô đừng lo nhé! Cô hãy cứ nghĩ đến chúng em, chúng em sẽ như tiếp thêm động lực cho cô. Cô hãy tin vào bản thân và luôn tự nhủ ” Mình sẽ làm được” cô nhé! Chúng em sẽ luôn ở bên cô, chúng em tin chắc cô sẽ đạt được giá viên dạy giỏi. Cô hãy cố gắng lên nhé!

  `\color{black}{text{cáo BLINK.Olympia}}`

  Hok tốt!

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )