Mik ko biết làm bài này có bạn nào rảnh giúp mik nha.

Question

Mik ko biết làm bài này có bạn nào rảnh giúp mik nha.
mik-ko-biet-lam-bai-nay-co-ban-nao-ranh-giup-mik-nha

in progress 0
Thành Đạt 3 months 2021-07-17T09:03:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T09:04:49+00:00

  BIỂU HIỆN SỰ QUAN HỆ VỀ THỜI GIAN 

  THỂ HIỆN SỰ TIẾP DIỄN TƯƠNG TỰ 

  THỂ HIỆN ĐẶC ĐIỂM

  0
  2021-07-17T09:05:13+00:00

  Một số vai trò của các phụ từ/ phụ ngữ ở phần trước cụm tính từVí dụ minh họa

  Biểu thị về thời gian: Trời đang tối đen lại

  .Thể hiện sự tiếp diễn tương tự :Bác trông còn trẻ lắm

  Thể hiện mức độ của đặc điểm, tính :bé ấy rất xinh đẹp.

  Thể hiện sức khẳng định hay phủ định:Tôi không giỏi bằng cô ấy

  Một số vai trò của các phụ từ/ phụ ngữ ở phần sau cụm tính từVí dụ minh họa

  Biểu thị vị trí:Ông trăng sáng vằng vặc trên bầu trời

  Biểu thị sự so sánh:Đôi mắt cô ấy sáng long lanh như vì sao trên trời

  Biểu thị mức độ, phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm, tính chất:Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )