miêu tả cảnh nhân dân đang bộc lộ căng thẳng vất vả với cực độ trí đê vỡ tấc giác nhằm dụng ý gì trong văn bản Sống Chết Mặc Bay

Question

miêu tả cảnh nhân dân đang bộc lộ căng thẳng vất vả với cực độ trí đê vỡ tấc giác nhằm dụng ý gì trong văn bản Sống Chết Mặc Bay

in progress 0
Ben Gia 2 years 2021-04-22T22:43:00+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

    -1
    2021-04-22T22:44:55+00:00

    Nói lên thiên tai đang từng lúc dáng xuống đe doạ cuộc sống của người dân quê.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )