Mẹ đã viết ra giấy 6 số nguyên, biết rằng mẹ nhân bất kỳ 3 số nguyên nào thì kết quả cũng là 1 số âm. Vậy mẹ đã viết ra bao nhiêu số nguyên dương?

Question

Mẹ đã viết ra giấy 6 số nguyên, biết rằng mẹ nhân bất kỳ 3 số nguyên nào thì kết quả cũng là 1 số âm. Vậy mẹ đã viết ra bao nhiêu số nguyên dương?

in progress 0
Hải Đăng 9 months 2021-04-20T11:55:27+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T11:57:13+00:00

  Đáp án: $0$

  Giải thích các bước giải:

  Vì nhân bất kỳ $3$ số nào thì kết quả cũng là $1$ số âm

  $\to$Mẹ không thể viết ra số $0$

  $\to$Sáu số trên chỉ chứa số âm và dương

  Giả sử không tồn tại số âm nào $\to$Bất kỳ bộ ba số nào đều cho kết quả là dương

  $\to$Loại

  Tồn tại $1$ số âm, $5$ số dương

  $\to $Tích $3$ trong $5$ số dương là số dương

  $\to$Loại

  Tồn tại $2$ số âm, $4$ số dương

  $\to $Tích $3$ trong $4$ số dương là số dương

  $\to$Loại

  Tồn tại $3$ số âm, $3$ số dương

  $\to $Tích $3$ trong $3$ số dương là số dương

  $\to$Loại

  Tồn tại $4$ số âm, $2$ số dương

  $\to $Tích $2$  số âm, $1$ số dương là số dương

  $\to$Loại

  Tồn tại $5$ số âm, $1$ số dương

  $\to $Tích $2$  số âm, $1$ số dương là số dương

  $\to$Loại

  $\to$Không tồn tại số dương nào

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )