MẤY BN GIỎI VĂN ĐÂU RÙI GIÚP MIK VS MIK ĐANG CẦN GẤP HÃY VIẾT MỘT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NGẮN VỀ LỚP HỌC CS VẤN ĐỀ GÌ ĐÓ ĐỂ BÁO CÁO VS CÔ CHỦ NHIỆM HỨA VO

Question

MẤY BN GIỎI VĂN ĐÂU RÙI GIÚP MIK VS MIK ĐANG CẦN GẤP
HÃY VIẾT MỘT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NGẮN VỀ LỚP HỌC CS VẤN ĐỀ GÌ ĐÓ ĐỂ BÁO CÁO VS CÔ CHỦ NHIỆM
HỨA VOTE 5 SAO CHO VĂN BN MIK THÍCH NHẤT
MIK CẦN Ý KIẾN RIÊNG CỦA BN THÔI

in progress 0
Delwyn 2 years 2021-04-22T03:55:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T03:56:11+00:00

  #Đâychỉlàvídụthôiạ:<

  (Viết ở chính giữa)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  (Cách 1 khoảng)Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  (Cách 5 đến 6 ô) Nơi bạn ở, ngày, tháng, năm…

  (Cách 1 khoảng) ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  (Cách 1 ô)Kính gửi: Cô Lê Thị Mận Đào, GVCN lớp …(Bạn đang học)…

  (Lại 1 ô) Thay mặt lớp…, em xin trình bày với cô một việc như sau: Đã gần đến kì thi học kì II, vẫn có một số bạn lớp em chưa học bài cũng như nắm vững kiến thức môn Ngữ Văn. Lí do là một số bạn ham chơi và một số bạn thì đi học kèm nên không có nhiều thời gian. Vì vậy, em viết đơn này xin kính đề nghị cô giáo cho tăng cường một buổi học ngoài giờ để các bạn có thời gian học bài và thi được tốt hơn. 

  (Cách 5 đến 6 ô)Thay mặt lớp …

  (Cách 5 đến 6 ô)Chữ kí kèm họ & tên

  #Nếuhaythìvote5saovàcảmơnchomìnhạ:>

  0
  2021-04-22T03:56:51+00:00

  Cộng Hòa Xã Họi CNVN

                                            

  Độc lập tự do hạnh phúc

                                             Ngày … tháng… năm…

                      

  Đơn đề nghị

  Kính gửi: ( tên gvcn)….em tên(tên bạn)

  Thay mặt lớp…, em xin trình bày với cô ( nội dung trình bày)

  kí và ghi rõ họ tên

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )