mấy bn giỏi toán giúp mk va ạ

Question

mấy bn giỏi toán giúp mk va ạ
may-bn-gioi-toan-giup-mk-va-a

in progress 0
Euphemia 2 tháng 2021-05-05T18:16:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  1.   Với x = 16 thỏa mãn điều kiện nên thay vào biểu thức A ta được :

                          A = $\frac{1 – √16}{1 + √16}$ = $\frac{-3}{5}$ 

               Vậy A = $\frac{-3}{5}$  với x = 16.

  2.   Ta có :

            B = ( $\frac{6 – √x}{x – 4}$ + $\frac{2}{√x + 2}$ ) : $\frac{√x + 1}{√x – 2}$ 

  ⇔     B = ( $\frac{6 – √x}{( √x + 2 ).( √x – 2 )}$ + $\frac{2}{√x + 2}$ ) : $\frac{√x + 1}{√x – 2}$

  ⇔     B = [ $\frac{6 – √x+ 2.(√x – 2)}{( √x + 2 ).( √x – 2 )}$ ] : $\frac{√x + 1}{√x – 2}$

  ⇔     B = [ $\frac{√x + 2}{( √x + 2 ).( √x – 2 )}$ ] . $\frac{√x – 2}{√x + 1}$

  ⇔     B = $\frac{1}{√x – 2}$  . $\frac{√x – 2}{√x + 1}$

  ⇔     B= $\frac{1}{√x + 1}$

            Kết hợp  với điều kiện xác định : B = $\frac{1}{√x + 1}$.

  3. Theo bài ra :    B. ( 1 + √x ) + x – √x – m =0

  Mặt khác : B = $\frac{1}{√x + 1}$ ( cmt )

  => $\frac{1}{√x + 1}$ . ( 1 +√x ) + x – √x – m =0

  ⇔ x – √x – m = 0 

  ⇔ ( √x )² – √x – m =0

  Để phương trình có nghiệm x thì Δ ≥ 0

  => ( -1 )² – 4.1.( -m ) ≥ 0

  ⇔ 1 + 4m ≥ 0

  ⇔ m ≥ $\frac{-1}{4}$ 

      Vậy với ≥ $\frac{-1}{4}$  thì phương trình B. ( 1 + √x ) + x – √x – m =0 có nghiệm x .

   

 2. 1)

  Thay x=16(tmđk) vào A, có:

  A=$\frac{1-\sqrt[]{16}}{1+\sqrt[]{16}}$=$\frac{1-4}{1+4}$ = $\frac{-3}{5}$

  Vậy….

  2)

  B=($\frac{6-\sqrt[]{x}}{x-4}$ + $\frac{2}{\sqrt[]{x}+2}$) : $\frac{\sqrt[]{x}+1}{\sqrt[]{x}-2}$ 

  =($\frac{6-\sqrt[]{x}}{(\sqrt[]{x}+2)(\sqrt[]{x}-2)}$ + $\frac{2.(\sqrt[]{x}-2)}{(\sqrt[]{x}-2)(\sqrt[]{x}+2)}$) : $\frac{\sqrt[]{x}+1}{\sqrt[]{x}-2}$ 

  =$\frac{6-\sqrt[]{x}+2\sqrt[]{x}-4}{(\sqrt[]{x}-2)(\sqrt[]{x}+2)}$ . $\frac{\sqrt[]{x}-2}{\sqrt[]{x}+1}$

  = $\frac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt[]{x}-2)(\sqrt[]{x}+2)}$ . $\frac{\sqrt[]{x}-2}{\sqrt[]{x}+1}$

  =$\frac{1}{\sqrt[]{x}+1}$ 

  Vậy…

  3)

  Có: B.(1+$\sqrt{x}$ ) +x-$\sqrt{x}$ -m=0

  ⇔$\frac{1}{\sqrt[]{x}+1}$ . (1+$\sqrt{x}$ ) +x-$\sqrt{x}$ -m=0

  ⇔x-$\sqrt{x}$ -m=0

  ⇔$(\sqrt{x})^{2}$-$\sqrt{x}$-m=0

  Có Δ=b²-4ac=(-1)²-4.1.(-m)=4m+1

  Để pt có nghiệm⇔Δ$\geq$ 0⇔ 4m+1$\geq$ 0⇔ 4m$\geq$-1⇔ m$\geq$ $\frac{-1}{4}$ 

  Vậy…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )