Mấy bạn giải giúp mik với nhé, cảm ơn ạ. Giải giùm mik phần trục căn thức ở mẫu ạ, ko cần gấp nhưng các bạn giải chính xác giúp mik nha.

Question

Mấy bạn giải giúp mik với nhé, cảm ơn ạ.
Giải giùm mik phần trục căn thức ở mẫu ạ, ko cần gấp nhưng các bạn giải chính xác giúp mik nha.
may-ban-giai-giup-mik-voi-nhe-cam-on-a-giai-gium-mik-phan-truc-can-thuc-o-mau-a-ko-can-gap-nhung

in progress 0
Nem 8 tháng 2020-10-29T12:47:29+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

 1. a.

  `(\sqrt{3}+\sqrt{5})/(\sqrt{3}-\sqrt{5})`

  `=((\sqrt{3}+\sqrt{5})^2)/((\sqrt{3}-\sqrt{5})(\sqrt{3}+\sqrt{5})`

  `=((\sqrt{3})^2+2\sqrt{15}+(\sqrt{5})^2)/((\sqrt{3})^2-(\sqrt{5})^2)`

  `=(3+2\sqrt{15}+5)/(3-5)`

  `=(8+2\sqrt{15})/(-2)`

  `=(2(4+\sqrt{15}))/(-2)`

  `=-(4+\sqrt{15})`

  `=-4-\sqrt{15}`

  b.

  `(5+\sqrt{5})/(5-\sqrt{5})`

  `=(5+\sqrt{5})^2/((5-\sqrt{5})(5+\sqrt{5}))`

  `=(5^2+10\sqrt{5}+(\sqrt{5})^2)/(5^2-(\sqrt{5})^2`

  `=(25+10\sqrt{5}+5)/(25-5)`

  `=(30+10\sqrt{5})/20`

  `=(10(3+\sqrt{5}))/(20`

  `=(3+\sqrt[5})/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )