Mấy bạn có biết cách ghi dấu mũ ko Ví dụ như: ∠A ( ∠ là dấu mũ) ĐỀ : ghi ∠KOM = ∠ HOM

Question

Mấy bạn có biết cách ghi dấu mũ ko
Ví dụ như: ∠A ( ∠ là dấu mũ)
ĐỀ : ghi ∠KOM = ∠ HOM

in progress 0
Ngọc Diệp 9 months 2021-05-07T09:53:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T09:55:07+00:00

  Có 2 cách viết mũ bằng latex:

  Cách 1: \widehat{abc} và thêm $ ở đầu và cuối.

  `=>` $\widehat{abc}$

  Cách 2: \hat{abc} và thêm ` ở đầu và cuối.

  `=> \hat{abc}`

  `–`

  `\hat{KOM}=\hat{HOM}`

  `Jeikei`

   

  0
  2021-05-07T09:55:15+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

  muốn ghi dấu mũ ta dùng latex :

  `B1:` bn ghi :    \hat{xOy}

  `B2:` bn thêm giấu :   `  này vào cả phần đầu và phần cuối

  `B3:` sau khi thêm `\hat{xOy}`

  đề ghi :

  \hat{KOM} = \hat{HOM}

  thêm giấu vào :

  `=>` `\hat{KOM}` `=` `\hat{HOM}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )