Mấy anh chị giải hộ em với hai bài ạ

Question

Mấy anh chị giải hộ em với hai bài ạ
may-anh-chi-giai-ho-em-voi-hai-bai-a

in progress 0
Orla Orla 2 years 2020-10-18T10:02:58+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T10:04:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2

  Nếu muốn sửa xong quãng đường trong 1 ngày thì cần số người là:

     77 x 9= 693 (người)

  Muốn làm xong quảng đường đó trong 7 ngày thì số người là:

     693 : 7 =99 (người)

  Cần thêm số người là:

     99-77=22 (người)

       Đ/s :22 người

  3

  Ngày thứ 2 bán được là

     800 : 5 x 4 = 640 ( kg )

  Số đường bán được trong hai ngày đầu là

     800 + 640 = 1.440 ( kg )

  Đổi 2 tấn = 2.000 kg

  Ngày thứ 3 bán được là

     2.000 – 1.440 = 560 ( kg )

       Đ/s : 560 KG

  CHỊ CHÚC EM HỌC TỐT ><

  0
  2020-10-18T10:04:39+00:00

  `2.`

  Nếu sửa xong quãng đường trong `1` ngày thì cần là:

  `77 × 9= 693` (người)

  Muốn làm xong quãng đường đó trong `7` ngày thì cần là:

  `693 : 7 =99` (người)

  Cần thêm số người là:

  `99 – 77 = 22` (người)

  `ĐS: 22` người

  `3.`

  Đổi: `2` tấn = `2000  kg`

  Ngày thứ hai bán là:

  `800 × 1/5 = 640  (kg)`

  Ngày thứ ba bán là:

  `2000 – (800 + 640) = 560  (kg)`

  `ĐS: 560  kg`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )