may 3 bộ quần áo hết 7m vải.Hỏi may 9 bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải

Question

may 3 bộ quần áo hết 7m vải.Hỏi may 9 bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải

in progress 0
Adela 1 year 2020-10-19T02:46:58+00:00 2 Answers 326 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T02:48:28+00:00

  May một bộ quần áo hết số `m` vải là:

  $7:3=\dfrac{7}{3}(m)$

  May `9` bộ quần áo hết số `m` vải là:

  $\dfrac{7}{3}×9=21(m)$

  Đáp số: $21m$ vải

   

  0
  2020-10-19T02:48:57+00:00

  – `9` bộ quần áo gấp `3` bộ quần áo số lần là :

             `9 : 3 = 3` (lần)

  – May `9` bộ quần áo hết số mét vải là :

            `7 xx 3 = 21` (m)

                      Đáp số : `21` m

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )