May 3 bộ quần áo hết 7 m vải . Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ? Làm 2 cách nha !!!!!!

Question

May 3 bộ quần áo hết 7 m vải . Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ?
Làm 2 cách nha !!!!!!

in progress 0
Helga 1 year 2020-11-11T11:59:58+00:00 2 Answers 89 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T12:01:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  cách 1:

   may 1 bộ quần áo hết số m vải:

            $\frac{7}{3}$  m

  may 9 bộ hết số mét vải:

               9.$\frac{7}{3}$=21 m vải

  cách 2:

  may 9 bộ hết số mét vải:

             (9:3).7=3.7=21 m vải

  0
  2020-11-11T12:01:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cách 1:

  May 9 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:

  `9×7:3=21\ (m)`

  Cách 2:

  `9` bộ gấp `3` bộ số lần là:

  `9:3=3` (lần)

  Vậy cần may số mét vải là:

  `3×7=21\ (m)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )