mẫu khi thêm NH4NO3 vào đem nung để nguội lại thêm NH4NO3 có tác dụng gì?

Question

mẫu khi thêm NH4NO3 vào đem nung để nguội lại thêm NH4NO3 có tác dụng gì?

in progress 0
Thành Đạt 6 months 2021-07-20T20:49:26+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T20:50:38+00:00

    Answer:

    Adding ammonium nitrate to water turns the mixture cold and is a good example of an endothermic chemical reaction!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )