Mặt sàn 1 phòng học của trường THPT là một hình chữ nhật có diện tích bằng 56m2 . Nếu tăng chiều dài thêm 1m và chiều rộng 3m thì diện tích mặt sàn lớ

Question

Mặt sàn 1 phòng học của trường THPT là một hình chữ nhật có diện tích bằng 56m2 . Nếu tăng chiều dài thêm 1m và chiều rộng 3m thì diện tích mặt sàn lớp học tăng thêm 34m2 . Tính chiều dài và rộng của phòng học đó

in progress 0
Thông Đạt 2 years 2021-04-21T21:41:53+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T21:43:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  +)gọi x là cd

            y là cr

  =>x.y=56(1)

   +)nếu cd tăng 1m,cr tăng 3m thì S tăng 34 m2

  =>(x+1).(y+3)=x.y+34

  =>xy+3x+y+3=xy+34

  =>3x+y=31(2)

  +)từ (1) và (2)

  =>có hệ pt:   xy=56

                        3x+y=31

  giải pt đc   x=8

                    y=7

  bạn thông cảm nhé máy tớ lỗi ko bẫm đc dấu dồng thời!

  chúc bạn học tốt

                    

  0
  2021-04-21T21:43:49+00:00

  Đáp án:

   Gọi chiều dài và chiều rộng của phòng học đó lần lượt là $x,y (m)$

  Đk : $x>y>0$

  Diện tích mặt sàn phòng học hình chữ nhật là :

  $x.y = 56 (1)$

  Nếu tăng chiều dài thêm $1m$, chiều rộng $3m$ thì diện tích mặt sàn lớp học tăng thêm $34m^2$

  , ta có phương trình :

  $(x+1)(y+3) =90 (2)$

  Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình :

  $\left \{ {{xy=56} \atop {(x+1)(y+3)=90}} \right.$

  $⇔$$\left \{ {{x=8(TM)} \atop {y=7 (TM)}} \right.$ 

  Vậy chiều dài phòng học đó là $8m$, chiều rộng phòng đó là $7m$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )