Mark Up: 170% Sales Price: $202.50

Question

Mark Up: 170%
Sales Price: $202.50

in progress 0
Trúc Chi 1 week 2021-07-16T06:37:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:38:52+00:00

  Answer:

  546.75$

  Step-by-step explanation:

  202.5(2.7)=546.75

  0
  2021-07-16T06:39:03+00:00

  Answer:

  $344.25

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )