Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. It is ____ of him to help the po

Question

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
It is ____ of him to help the poor.
A:
generous
B:
generously
C:
generosity
D:
general

in progress 0
Nho 5 months 2021-04-17T01:14:28+00:00 3 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T01:16:22+00:00

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  It is ____ of him to help the poor.

  A: generous

  B: generously

  C: generosity

  D: general

  0
  2021-04-17T01:16:24+00:00

  sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  It is ____ of him to help the poor.

  A: generous

  B: generously

  C: generosity

  D: general

  0
  2021-04-17T01:16:32+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo generous là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )