Mai có 30 ngôi sao.mai cho hà 1/5 số ngôi sao và cho hồng 8 ngôi sao.hỏi mai cho hà bao nhiêu ngôi sao B; mai cho ai nhiêu ngôi sao hơn

Question

Mai có 30 ngôi sao.mai cho hà 1/5 số ngôi sao và cho hồng 8 ngôi sao.hỏi mai cho hà bao nhiêu ngôi sao
B; mai cho ai nhiêu ngôi sao hơn

in progress 0
Adela 8 tháng 2020-10-18T07:42:07+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  a, Mai cho Hà số ngôi sao là:

        30 : 5 × 1 = 6 (ngôi sao)

  b, Vì 6  < 8  nên số ngôi sao của Mai cho Hồng nhiều hơn số ngôi sao của Mai cho Hà

 2. Mai cho Hà số ngôi sao là:

       30 : 5 = 6(ngôi sao)

  Vì 8 > 6 nên Mai cho Hồng nhiều sao hơn.’

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer