Mai bảo: Chủ ngữ thì luôn đứng đầu câu còn Liên bảo: Chủ ngữ phải luôn đứng cuối câu, Hỏi ai sai ai đúng? Theo em?

Question

Mai bảo: Chủ ngữ thì luôn đứng đầu câu còn Liên bảo: Chủ ngữ phải luôn đứng cuối câu, Hỏi ai sai ai đúng? Theo em?

in progress 0
Philomena 2 weeks 2021-08-31T23:55:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T23:57:25+00:00

    → Mai sai, Liên cũng sai nốt.

    Chủ ngữ có thể đứng đầu câu (câu bình thường) hoặc sau động từ, cuối câu (câu đảo ngữ).

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )