M một chất điểm chuyển động trên trục ox có phương trình x=t^2+10t-200 với s(m) t(s) a)Hãy cho biết gia tốc vận tốc đầu tọa độ ban đầu lúc t = 0 và tí

Question

M một chất điểm chuyển động trên trục ox có phương trình x=t^2+10t-200 với s(m) t(s)
a)Hãy cho biết gia tốc vận tốc đầu tọa độ ban đầu lúc t = 0 và tính chất chuyển động
b) xác định tọa độ và vận tốc của chất điểm lúc t = 5 giây
Xác định thời điểm chất điểm đi qua gốc tọa độ

in progress 0
Vân Khánh 2 years 2020-11-26T17:50:14+00:00 3 Answers 685 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T17:52:06+00:00

  Đáp án:

  a, Gia tốc $a=2m/s2$

  Vận tốc đầu: $v_0=10m/s$

  b, Tại $t=5s$, toạ độ của vật là: $x=5^2+10.5-200=-125m$

  Vận tốc của chất điểm là: $v=v_0+at=10+2.5=20m/s$

  0
  2020-11-26T17:52:10+00:00

  Phương trình chuyển động: \(x = – 200 + 10t + {t^2}\)
  a)
  + Tọa độ ban đầu: \({x_0} = – 200m\)
  + Vận tốc đầu: \({v_0} = 10m/s\)
  + Gia tốc: \(a = 2m/{s^2}\)
  Ta có \(a.v > 0 \Rightarrow \) vật chuyển động nhanh dần đều
  b)
  + Tọa độ của vật lúc 5s là: \(x = – 200 + 10.5 + {5^2} = – 125m\)
  + Phương trình vận tốc của vật: \(v = {v_0} + at = 10 + 2t\)
  Vận tốc của vật lúc 5s là: \(v = 10 + 2.5 = 20m/s\)
  + Vật đi qua gốc tọa độ khi \(x = 0\)
  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow – 200 + 10t + {t^2} = 0\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 10s\\t = – 20s\left( {loai} \right)\end{array} \right.\end{array}\)
  Vậy vật qua gốc tọa độ lúc \(t = 10s\)

  0
  2020-11-26T17:52:20+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phương trình vận tốc các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )