m^3 +27 Giúp mik nhé

Question

m^3 +27
Giúp mik nhé

in progress 0
Delwyn 2 years 2020-10-30T03:48:07+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T03:49:16+00:00

  `m^(3) + 27`

  `=m^(3) + 3^3`

  `=(m+3)(m^(3) – m3 + 3^(3))`

  `#Study well`

  0
  2020-10-30T03:49:16+00:00

  Đáp án:

      $m³ + 27 $

  $= m³ + 3³ $

  $= (m + 3)(m² – 3m + 9)$

   

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )