lúc 6 giờ 30 phút 1 người đi từ bắc giang đến hải phòng . thời gian người đó đi xe là 2 giờ 40 phút và thời gian nghỉ là 15 phút . hỏi người đó đến hả

Question

lúc 6 giờ 30 phút 1 người đi từ bắc giang đến hải phòng . thời gian người đó đi xe là 2 giờ 40 phút và thời gian nghỉ là 15 phút . hỏi người đó đến hải phòng lúc mấy giờ

in progress 0
Khoii Minh 9 months 2021-04-24T16:38:22+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T16:39:25+00:00

  Đáp án:

   9 giờ 25 phút

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian người đó đi đến Hải Phòng là:

  6 giờ 30 phút+2 giờ 40 phút+15 phút=9 giờ 25 phút

  Vậy thời gian người đó đi đến Hải Phòng là: 9 giờ 25 phút

  0
  2021-04-24T16:40:11+00:00

  Đáp án: 9 giờ 25 phút

   

  Giải thích các bước giải:

   Thời điểm người đó đến Hải Phòng là:

              6giờ 30 phút + 15 phút + 2 giờ 40 phút =9 giờ 25 phút 

                                                              Đáp số 9 giờ 25 phút

  Hỡi bạn hiền hãy cho mình câu trả lời hay nhất

  Thanks !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )