luật bằng trắc, luật đối, luật niêm là gì? ( Ở thể thơ thất ngôn bát cú ) THANKS

Question

luật bằng trắc, luật đối, luật niêm là gì? ( Ở thể thơ thất ngôn bát cú )
THANKS

in progress 0
Thạch Thảo 2 months 2021-08-04T07:50:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-04T07:51:56+00:00

    =>>>>

    Cho mình 5 sao nhá , cảm ơn

    B-T trong cặp câu 3-4-5 đối nhau căn giữa các cặp 2-3,4-5,6-7 thì niêm với nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )