Luận điểm là gì và luận cứ là gì, lập luận là gì

Question

Luận điểm là gì và luận cứ là gì, lập luận là gì

in progress 0
Thông Đạt 3 months 2021-06-12T04:50:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-12T04:51:58+00:00

  Luận điểm có thể hiểu đó là các tư tưởng, lập luận chính của các văn bản nghị luận hoặc vấn đề nghị luận đang được đề cập.

  luận cứ là những lý lẽ, dẫn chứng đã được công nhận dùng làm cơ sở, căn cứ cho luận điểm trong bài viết nghị luận.

  Lập luận là mạch sắp xếp các luận điểm, luận cứ một cách cụ thể, rõ ràng, chi tiết và hợp lí.

  0
  2021-06-12T04:52:17+00:00

   Luận điểmlà ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận. Một bài văn thường có các luận điểm: luận điểm chính, luận điểm xuất phát, luận điểm khai triển.

  Luận cứlà những lí lẽ và dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm. 

  Lập luận: là nêu lên những ý kiến của mình về một vấn đề nhất định bằng cách dựa vào các sự thật đáng tin cậy và các lý lẽ xác đáng.

  Học tốt!!!

  Yulia!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )