lừa dối thể hiện phẩm chất đạo đức gì của con người đối lập với nó là phẩm chất đạo đức gì

Question

lừa dối thể hiện phẩm chất đạo đức gì của con người đối lập với nó là phẩm chất đạo đức gì

in progress 0
Thu Nguyệt 6 months 2021-07-18T23:12:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T23:13:54+00:00

  Lừa dối thể hiện phẩm chất đạo đức giả của con người đối lập với nó là phẩm chất đạo đức trung thực và  ngay thẳng.

  0
  2021-07-18T23:14:19+00:00

  thể hiện phẩm chất đạo đức ko trung thực

  đối lập:trung thực, ngay thẳng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )