Lựa chọn, sử dụng PP và KTDH của một chủ đề/bài học trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học.Hướng dẫn làm bài tập:

Question

Lựa chọn, sử dụng PP và KTDH của một chủ đề/bài học trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học.Hướng dẫn làm bài tập:

in progress 0
Acacia 2 months 2021-07-30T20:22:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T20:23:50+00:00

  Nội dung: Cho đọc Tiếng Việt, cách phát âm 

  Lựa chọn: Kết hợp lồng ghép trò chơi vào dạy học

  Thái độ: Thân thiện với học sinh 

  Nội dung: Cho các bé đọc và phát âm

  0
  2021-07-30T20:24:13+00:00

  ~Xin ctlhn ạ~

  Bài tập cuối khoá: Lựa chọn, sử dụng PP và KTDH của một chủ đề/bài học trong môn Hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học. 
  Hướng dẫn làm bài tập:
  + Lựa chọn một chủ đề/bài học trong chương trình GDPT 2018 – môn Hoạt động trải nghiệm.

  + Lựa chọn, sử dụng PP, KTDH theo quy trình đã tìm hiểu.

  + Thể hiện việc lựa chọn, sử dụng, PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học.

  + Trình bày bằng dạng văn bản.

  + Nộp tập tin Kế hoạch bài dạy.

  _chúc em học tốt_

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )