Lớp 5A đi trồng cây, số người chia thành 5 tổ đều nhau. Mỗi bạn trồng được 5 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 235 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng được 5

Question

Lớp 5A đi trồng cây, số người chia thành 5 tổ đều nhau. Mỗi bạn trồng được 5 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 235 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng được 5 cây, bao nhiêu bạn trồng được 6 cây?

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-10-22T16:02:38+00:00 1 Answers 119 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T16:04:28+00:00

                                                              giải

              lớp có 3 tổ đều nhau vậy số bạn trong mỗi tổ là :

                         47:3=15(dư 2)

               dư 2 bạn tương ứng với 10 cây 

                 vậy số cây dư là số chính là số bạn trồng 6 cây . vậy số bạn trồng 6 cây là :

                        10:1=10(bạn)

               vậy số cây còn lại là :

                         235-60=175(cây)

                  vậy số bạn trồng số 5 cây là :

                           175:5=35 ( bạn)

               vậy có 10 bạn trồng được 6 cây và 35 bạn trồng được 5 cây .

                   

             

              

            

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )