Long lanh đáy nước in trời Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng Là câu thơ của tác phẩm nào?

Question

Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng
Là câu thơ của tác phẩm nào?

in progress 0
Nho 4 months 2021-07-05T00:30:16+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T00:31:16+00:00

  hai câu thơ trên trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du nha

  @xin ctlhn 

  0
  2021-07-05T00:31:24+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  Câu thơ trên được trích trong: ”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )