lời giải chi tiết , làm ơn… chữ hơi xấu 1 chút

Question

lời giải chi tiết , làm ơn… chữ hơi xấu 1 chút
loi-giai-chi-tiet-lam-on-chu-hoi-au-1-chut

in progress 0
RobertKer 3 months 2021-05-03T23:44:58+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-03T23:46:05+00:00

    Số % thể hiện cho số gạo kho B mất là:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )